Functies van Brandweerrooster

Brandweerrooster biedt functionaliteit voor het ondersteunen van ieder aspect van een vrijwillig brandweerkorps

Inzicht in de real-time paraatheid

Brandweerrooster controleert voortdurend de paraatheid en waarschuwt bij tekorten. Hierdoor weten korpsleden op elk moment wanneer ze zich veilig kunnen afmelden of wanneer hun paraatheid vereist is. Ook de korpsleiding heeft altijd in één oogopslag inzicht in de bezetting.

Brandweerrooster is flexibel en krachtig: de behoefte aan bemanning kan verschillen per voertuig en tijdstip, terwijl de beschik­baarheid van bemanning wordt bepaald door persoonlijke beschikbaarheid, en (eventueel) de ploegen-indeling en consignatie.

Klik op de waarschuwingen voor meer details

Rooster: Eenvoudig aan- en afmelden

Korpsleden kunnen hun aanwezigheid op elk moment inplannen via het web, hun smartphone of pager. Brandweerrooster maakt dit voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk. Zo hoeft het (meer)wekelijks herhalend ritme van ver­plichtingen op het werk, thuis of sportvereniging slechts eenmalig worden ingevoerd.

Brandweerrooster geeft hierdoor vrijheid, maar bewaakt tegelijkertijd ook de bezetting: korpsleden weten wanneer hun paraatheid vereist is, maar ook wanneer ze zich veilig kunnen afmelden.

Consignatie/Piket

Soms is een strakkere planning dan "vrije instroom" nodig. Brandweerrooster ondersteunt het proces van het inplannen van beschik­baarheid, het vastleggen van consignatie/piket diensten, en het onderling ruilen ervan. Desgewenst kunnen diensten voor een langere periode vooruit ingevuld worden, waarna de korpsleden naar voorkeur onderling ruilen. Ook kunnen tarieven en betalingen worden ingesteld en gerapporteerd over de geconsigneerde uren.

Communicatie

Het delen van informatie binnen het korps is essentieel. Via mededelingen worden korpsleden snel en doeltreffend worden geïnformeerd over over oefeningen, weg­werk­zaam­heden, het weer, natuur­brand­gevaar en nog veel meer. Ook is het mogelijk korpsleden te raadplegen via een "poll".

Daarnaast kunnen korpsleden met Brandweerrooster berichten uitwisselen via SMS, smartphone, pager en e-mail.

Ploegenroosters

Grotere kazernes werken vaak met ploegen die elkaar afwisselen. Een ploeg kan op ver­schil­lende momenten opkomen voor ver­schil­lende voertuigen. Bovendien kunnen ploegleden tijdelijk invallen (ruilen) en uitvallen.

Voor Brandweerrooster is dit geen probleem: het ondersteunt zelfs de meest complexe ploegen­roosters. Hierdoor is het altijd duidelijk welke ploegen en welke ploegleden paraat staan.

Klik op de rode/groene bolletjes voor meer informatie.

Opkomstbevestiging

Zodra de pieper gaat wordt de parate eenheid onmiddellijk gevraagd om hun opkomst te bevestigen. Dit kan snel via smartphone of pager. Zo is het direct duidelijk wie er onderweg is naar de kazerne, en wanneer zij zullen aankomen. Dit geeft inzicht in de verwachte uitruktijd. Opkomstbevestiging biedt hierdoor extra zekerheid over de paraatheid wanneer de pieper gaat.

Incidentenbeheer

Brandweerrooster maakt op basis van een P2000 melding automatisch een incidentrapport aan. Dit rapport toont wie er op het moment van het incident paraat stond, het adres, de prioriteit en de opkomstbevestingen. Bij terugkomst bij de kazerne kan de daadwerkelijke uitruk­samenstelling worden ingevuld. Daarna kan het rapport worden uitgeprint of automatisch worden verzonden naar een (extern) incident beheer systeem. Hiermee wordt veel papierwerk uitgespaard.
Een fragment van een incidentrapport.
Klik op de icoontjes voor meer informatie.

Rapportage

Brandweerrooster biedt in één oogopslag inzicht in de historische paraatheid van het korps. Krachtige rapportages helpen om knelpunten in de bezetting te identificeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om eventuele onderbezettingen per dagdeel, vaardigheid en voertuig in beeld te brengen. Zo houdt Brandweerrooster de vinger aan de pols.

Koppelingen

Brandweerrooster heeft een open architectuur. Wij koppelen graag met andere systemen binnen de organisatie om handwerk en fouten te voorkomen. Bijvoorbeeld de koppeling met P2000, waarmee Brandweerrooster incidenten automatisch aanmaakt en de parate eenheid verzoekt zijn opkomst te bevestigen. Daarnaast koppelt Brandweerrooster beschikbaarheids­informatie met Magenta / VeiligheidsPaspoort en Paralax. Ook andere partijen kunnen koppelen met onze XML/JSON API.

Is Brandweerrooster geschikt voor mijn korps?

Doe nu de test