Ondersteun samenwerking tussen beroeps- en vrijwillig personeel

Eenvoudig personeel uitwisselen tussen kazernes in geval van tekorten.

Flexibele planning van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel


Brandweerrooster stroomlijnt het uitwisselen van beroeps- en vrijwillig personeel tussen kazernes, optimaliseert de bezetting en helpt overuren voorkomen.

Bied vrijheid en flexibiliteit door het onderling ruilen van diensten makkelijk te maken. Dit helpt bij het balanceren van privé- en contractuele verplichtingen.


Volg contractuele verplichtingen en balanceer de werkdruk

Planners en brandweerpersoneel kunnen eenvoudig contractuele verplichtingen instellen en volgen. Dit stelt planners in staat de werkdruk eerlijk te verdelen over het team. Gedetailleerde werkprocessen worden ondersteund met extra beschikbaarheids codes voor bijvoorbeeld niet-operationele diensten, ziekte, training of reserve-diensten.
Het juiste detailniveau


Het dagelijks leven van vrijwillig personeel vereist een gedetailleerd beheer van beschikbaarheid. Zij kunnen hun beschikbaarheid op kwartier niveau bepalen. Beroepspersoneel wordt per dienst ingepland.


Flexibele planning van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel

Download de printbare brochure